Skip to Content

Met de voortdurende vooruitgang op het gebied van technologie en digitalisering is de wereldwijde overgang naar digitale valuta’s haast onvermijdelijk. In Europa is de Europese Centrale Bank (ECB) al langer bezig met het verkennen van de mogelijkheid om een digitale euro in te voeren. Eind juni stelde de Europese Commissie hiervoor het eerste wettelijk kader op, met daarbij ook garanties voor het gebruik van cash. Een goede zaak.

De introductie van de digitale euro zou verschillende voordelen met zich meebrengen. Het zou bijvoorbeeld de efficiëntie van transacties kunnen verhogen door snellere betalingen mogelijk te maken, vooral bij grensoverschrijdende transacties. Daarnaast kan het de kosten van het omwisselen van valuta verminderen en de financiële inclusie bevorderen door mensen zonder toegang tot traditionele bankdiensten de mogelijkheid te geven om digitale transacties uit te voeren. Bovendien zou de digitale euro kunnen bijdragen aan de bestrijding van illegale activiteiten, zoals witwassen van geld en belastingontduiking, vanwege de traceerbaarheid van digitale transacties.

Aandacht voor cash blijft nodig
Hoewel de introductie van een digitale euro tal van voordelen met zich meebrengt, is het ook essentieel om de waarde van contante betalingen te erkennen en garanties te waarborgen voor wie liever contant betaalt. Ten eerste biedt contant geld privacy; consumenten kunnen hun transacties anoniem houden en financiële gegevens beschermen. Dit is niet onbelangrijk in het digitale tijdperk waarin we leven.

Daarnaast is contant geld veerkrachtig. In situaties waarin de digitale infrastructuur faalt, bijvoorbeeld tijdens natuurrampen of stroomstoringen, bieden cash en contante betalingen een belangrijke levenslijn voor het betaalverkeer. Het hebben van een alternatief betalingssysteem dat niet afhankelijk is van elektronische apparaten is met andere woorden essentieel voor de samenleving.

Garanties
De Europese Commissie lijkt alvast niet blind te zijn voor de belangrijke rol die cash vandaag speelt en zal blijven spelen in onze samenleving. De Europeaan, de zuidelijke landen op kop, blijft immers gehecht aan zijn fysieke euro’s. Volgens de Commissie wil 60 procent van de EU-burgers met cash kunnen blijven betalen. In heel wat landen, zoals in Nederland en de Scandinavische landen, is dat vandaag steeds moeilijker. Omdat er ook steeds minder geldautomaten beschikbaar zijn of omdat winkeliers cashbetalingen weigeren, is het vandaag ook moeilijker geworden om aan vers geld te komen.

Daarom wil de Europese Commissie dat de lidstaten ervoor zorgen dat burgers voldoende toegang blijven hebben tot cash. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door te eisen dat in belangrijke handelszaken als apothekers of kruideniers het mogelijk blijft om met cash te betalen. Ook zouden mensen geld moeten kunnen opnemen in grotere winkels zonder een aankoop te doen.

Belangrijke impact
De mogelijke invoering van de digitale euro zal hoe dan ook een belangrijke impact hebben op het betaalverkeer zoals we dat vandaag kennen. Net zoals de evolutie richting cashloze betalingen, houdt Brink’s deze evolutie en wat het kan betekenen voor onze dienstverlening nauwlettend in de gaten. Net als de Europese Commissie zijn de toegankelijkheid en betaalbaarheid van cash belangrijke waarden en speerpunten voor ons.

Veilig en efficiënt cash beheer nodig?

Ons team van specialisten beantwoord graag al je vragen Wil je meer weten over de mogelijkheden van Brink's Complete? Neem dan contact met ons op via 02 801 00 21. Of vul het contactformulier in, dan nemen we contact op met jou.

Vrijblijvend advies